Kargina dēls atkārtoti ceļ prasību par 15 milj. eiro piedziņu no “Revertas”

Kargina dēls atkārtoti ceļ prasību par 15 milj. eiro piedziņu no “Revertas”

Atkārtotai izskatīšanai Augstākās tiesas Civillietu departaments vēlreiz nodevis Valērija Kargina (baņķieris) dēla Rema Kargina celto prasību par 15 miljonu eiro piedzīšanu no uzņēmuma AS “Reverta”. Šādu informāciju sniedz publiski pieejams Augstākās tiesas spriedums.

Sprieduma saturs

Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka tā piekrīt Kargina, kurš iesniedza kasācijas sūdzību, viedoklim par to, ka apelācijas tiesa bez legāla pamatojuma nav rūpīgi izvērtējusi vienu apstākli, proti, uz šo situāciju attiecas tiesību noteikumi, kas nosaka valsts īstenotus komercsabiedrību atbalsta pasākumus. Spriedumā ir arī paskaidrots, ka tādēļ, ka apelācijas tiesa ignorējusi šo faktu, iespējams ir notikusi nepareiza lietas izspriešana.

2016. gadā veiktais iepriekšējais tiesas spriedums apmierināja Rema Kargina prasību pret “Reverta” par termiņnoguldījuma piedziņu “Parex” bankā. Lēmumā Augstākā tiesa piekrita Kargina dēlam par labu piedzīt:

  • 15 miljonu eiro lielu termiņnoguldījumu pamatsummu;
  • 10 687 eiro lielu valsts nodevu;
  • 18 150 eiro lielus izdevumus advokāta algošanai.

Agris Bitāns, “Revertas” advokāts, paskaidroja, ka Komercdarbības atbalsta kontroles likumu izmaiņas liedz veikt jebkāda veida maksājumus pakārtoto saistību (subordinētā kapitāla) turētājiem pirms notikusi pilnīga valsts ieguldījumu atmaksa.

Izmaiņas likumdošanā

01.07.2014. spēku ieguva Komercdarbības atbalsta kontroles likuma grozījumi, kas paredz “Reverta” pakātoto saistību, kā arī procentu maksājumus izdarīt tikai pēc simtprocentīgas valsts atbalsta maksājumu atmaksas,

Šie te grozījumi paredzēja aizliegumu pildīt subordinētās saistības (arī atmaksāt aizdevumus, aprēķināt, krāt, izmaksāt procentus, kas saistīti ar šāda veida aizdevumiem, vai citas atlīdzības) tādā gadījumā, kad komercsabiedrības, kas nonākušas finansiāla rakstura grūtībās, vadoties pēc komercdarbības atbalsta regulatīvajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem iegūst palīdzību, tad visā laika posmā no atbalsta komercdarbībai piešķiršanas sākuma mirkļa līdz pat atbalsta piešķiršanas beigu mirklim, atbilstoši Eiropas Komisijas lēmuma nosacījumiem vai valsts normatīvo aktu nosacījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanas nosacīto, vienalga, kādas ir komercsabiedrību spēkā esošās juridiskās saistības, turklāt tas attiecas uz pilnīgi visām subordinētajām saistībām neatkarīgi no to sākuma datuma.

Satversmes tiesas 2015. gada lēmumā minēts, ka valsts pamatlikumiem atbilstoša ir procentu izmaksu pārtraukšana no komercsabiedrībām, kuras nonākušas finansiālos sarežģījumos un iegūst valstisku palīdzību, norma. Šo lietu bija ierosinājuši Maksims Kargins un Viktors krasovcikis – bijušie bankas īpašnieki.