“Latvijas gāze” tarifi mājsaimniecībām palielinās jau jūlijā

“Latvijas gāze” tarifi mājsaimniecībām palielinās jau jūlijā

Foto: Pixabay.com

Latvijas valsts oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” lapās atrodams paziņojums, ka akciju sabiedrības “Latvijas gāze” tarifi mājsaimniecībām, kas izmanto dabasgāzi, palielināsies jau sākot ar 2018. gada 1. jūliju. Jaunie tarifi nosaka diferencētu maksu divām dabas gāzes lietotāju grupām:

  • tiem, kam dabas gāzes patēriņš sasniedz 500 kubikmetrus gadā;
  • tiem, kuru dabas gāzes patēriņš ir robežās no 500 līdz 25 tūkstošiem kubikmetru gadā.

Pirmās grupas mājsaimniecībām dabas gāzes tarifs (attiecas uz dabasgāzi kā kurināmo) ir pieaudzis par teju 10%, kubikmetrā izmaksājot 77 eiro centus, ieskaitot akcīzes nodevu un PVN, savukārt otrās grupas mājsaimniecību dabas gāzes kā kurināmā materiāla tarifs, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodevu, ir palielinājies par teju 17%, turpmāk gāzes kubikmetram izmaksājot 47 eiro centus. Šīm abām patērētāju grupām dabas gāzes tarifi par kubikmetru gāzes tiek izmainīti divas reizes gadā, proti, 1. jūlijā un 1. janvārī.

Konkurencei atvērts gāzes tirgus – pārbaudījums uzņēmumiem

2017. gada 3. aprīļa rītā Latvijā esošais dabas gāzes tirgus ticis atvērts konkurencei, un par šīm brīvā tirgus iespējām tika ziņots plašsaziņas medijos. Uz juridiskajām personām un uzņēmumiem attiecās noteikums, ka līdz 2017. gada 15. jūnijam uzņēmējiem bija jāpieņem lēmums par dabas gāzes tirgotāja izvēli, no kura turpmāk iepirkt dabasgāzi un noslēgt dabas gāzes tirdzniecības līgumu. Gadījumā, ja jaunais līgums netika noslēgts, līdz tā paša gada 1. jūlijam dabas gāze tika iepirkta no esošā tirgotāja, un tas tika darīts, vadoties pēc tajā brīdī vēl spēkā esošajiem dabas gāzes pirkšanas – pārdošanas diferencētajiem noslēguma tarifiem, bet pēc pirmā jūlija iestāšanās par pēdējo garantēto dabas gāzes piegādi bija jāmaksā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu cenu un vēl 20% uzcenojumu.

Mājsaimniecības var dzīvot bez izmaiņām līdz 2019. gadam

Atšķirībā no juridiskajām personām, mājsaimniecībām noteikumi ir pielaidīgāki. Lai turpinātu lietot dabasgāzi, nav jāizvēlas cits dabas gāzes tirgotājs vai par kurināmo jāmaksā tirgus cena. Turpinot iegādāties dabasgāzi no pašreizējā tirgotāja, par to būs jāmaksā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktā cena. Šādi cenu politikas noteikumi ir uzstādīti “Latvijas gāzei” un publiskajiem tirgotājiem, un tie darbosies līdz 2019. gadam.